Memories, zijn van het verleden, ze verlichten het heden.

.

memories


Herinneringen zijn mysterieus, je kunt ze niet aanraken, je kunt ze niet lezen en men kan ze niet ruiken of zien.
Soms zijn ze weg, maar ze zijn er en zullen terugkomen.
Herinneringen zijn als een boek, een boek dat opzij is gelegd.
Dat boek, uw boek, met pagina's van het verleden.

Zo nu en dan pak je het boek op en lees een aantal van die pagina's.
Lees aandachtig, op deze pagina's kunt u zien wie je op het moment bent.
Geniet van de pagina's die de goede tijden beschrijven en lees ze opnieuw.
Dat boek, uw boek, met pagina's van het verleden.

Wees niet bang om in uw boek van het verleden over fouten te lezen, ze zijn in het verleden en slechts een herinnering.
Als je van de fouten uit het verleden leert en als je die fouten gewijzigd heb, geniet van de les en van het verbeteren.
Het boek van de herinneringen laat ons zien wie we zijn.
Dat boek, uw boek, met pagina's van het verleden.

Ja, alles wat er gebeurd is in het verleden maakte wie je bent in het heden.
Al die gebeurtenissen vulde de pagina's van uw boek.
Probeer ervoor te zorgen dat vanaf nu, er slechts goede dingen zullen zijn die de blanco pagina's van uw boek vullen.
Dan, dat boek, zal uw boek zijn, met pagina's van de goede dingen van het verleden.

Chris Sengers,
Sydney, Australië 2024.


This is page 1     ==> Next page 2
Index

Please note:
Some translations are not yet finalized.
Houd er rekening mee dat:
Sommige vertalingen nog niet afgerond.

Click here to zie het in de Engelse taal!